கோடம்பாக்கம் Corner
Typography

பல்வேறு மனிதர்களாலும், ரசனைகளாலும், நிறைந்தது இப் பூவுலகு.

அவற்றில் சிலதினை , அறிந்தும் கொள்ள வாய்ப்பாக வரும், உலகம் சுற்றியின் காட்சிப் பதிவுகளில் இம் முறை வருவது, அமெரிக்காவின் நிவேடா மாநிலத்தில் உள்ள லாஸ் வேகாஸ் களியாட்ட நகரம். கானொளியைக் காணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தாருங்கள்.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS