இந்திய கர்நாடக இசை உலகில் மாற்றத்தின் சக்தியெனப் பெருமைப்படக் கூடிய ஒரு கலைஞர் குறித்து வரும்,

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 28, 2012

உலக மக்கள் அனைவரும் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய விடயமொன்றினைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 22, 2012

மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன..?  என்பதற்கு புது விளக்கம் சொன்னவர். சொன்னதைப் போலவே

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 14, 2012

மாற்றங்களையும், புதியவகைளையும், பிறப்பிக்கும் சக்திகளாகப் பெண்கள் இருந்த போதும்,

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 8, 2012

இவர் தமிழ்த் திரையுலகின் சிறந்த நடிகர்களுள் ஒருவர். அவரது குரலும், நடிப்பும்,

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 19, 2012

தமிழர்கள் பல நாடுகளில் வாழ்ந்த போதும், இந்தத் தீவில் சுய கௌரவமிக்கத் தேசிய இனமாக மதிக்கப்படும் செய்தி ஒன்றே

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 12, 2012

இன்று மார்ச் 5ந் திகதி. உலகத் தலைவர்களுள் ஒருவரும், மிகுந்த விமர்சனங்களுக்கு  உள்ளானவருமான ஒரு தலைவர் பற்றிய  நிமிடச் சிந்தனை இது.

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மார்ச் 5, 2012

More Articles ...

பகிர்வதற்கு

 

 

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்