தமிழ்மொழியின் மீது அளவற்ற ஈடுபாடு கொண்டிருந்த  ஈழத்துத் தமிழறிஞர், கல்வியாளர்,

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம்: செப்டெம்பர் 01 , 2012

உலக அமைதியையும், மக்கள் நலனையும் சிந்தித்த ஒரு இந்திய ஆன்மீகவாதி குறித்த

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : ஆகஸ்ட்14, 2012

நீண்ட இடைவெளி ஒன்றின் பின் வரும் இந்த ஒரு நிமிடத் தொகுப்பு, நடிப்பின் இலக்கணமெனக் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு கலைஞன் குறித்தது.

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : ஜுலை 21, 2012

சாதிக்க முடியும், சரித்திரம் படைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு  போராடி வெற்றி கண்ட

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மே 24, 2012

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் வாழும் மக்கள் என்றாவது ஒருநாள் செல்ல வேண்டும் என விருப்பம் கொள்ளும் நாடுகளில்

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : ஆகஸ்ட்1, 2012

ஒரு உலகக் கவயீர்ப்பினை முன்னிறுத்தி வருகிறது இன்றைய ஒளிப்பதிவு.

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மே 31, 2012

சீமாட்டியாகப் பிறந்து சேவையால் அறியப்பட்ட பெண்ணைப் பற்றிய  தொகுப்பு இது.

Read more: ஒருநாள் ஒருநிமிடம் : மே 12, 2012

More Articles ...

பகிர்வதற்கு

 

 

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்