துலாம்: அனைவரையும் சரிசமமாக மதித்து நடத்தும் துலா ராசி அன்பர்களே !

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : துலாம்

கன்னி: உழைப்பின் மூலம் உன்னதமான இடத்தைப் பெறும் கன்னி ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :கன்னி

கடகம்: குடும்பத்தின் மீது அதிக பற்றும் பாசமும் கொண்ட கடக ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :கடகம்

ரிஷபம்: தெளிவான பேச்சும் நிறைந்த செயல்திறனும் கொண்ட ரிஷப ராசி அன்பர்களே !

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : ரிஷபம்

சிம்மம்: அதிகார தோரணையும் நேர்மையும் கொண்ட சிம்ம ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :சிம்மம்

மிதுனம்: நடத்தையும் தெளிவும் சிந்தனையில் நிதானமும் கொண்ட மிதுன ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : மிதுனம்

மேஷம்: நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் கொண்டு ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் என்ற கொள்கையுடைய மேஷ ராசி அன்பர்களே !

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : மேஷம்

More Articles ...

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்