கன்னி: உழைப்பின் மூலம் உன்னதமான இடத்தைப் பெறும் கன்னி ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :கன்னி

சிம்மம்: அதிகார தோரணையும் நேர்மையும் கொண்ட சிம்ம ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :சிம்மம்

மிதுனம்: நடத்தையும் தெளிவும் சிந்தனையில் நிதானமும் கொண்ட மிதுன ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : மிதுனம்

மேஷம்: நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் கொண்டு ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் என்ற கொள்கையுடைய மேஷ ராசி அன்பர்களே !

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : மேஷம்

கடகம்: குடும்பத்தின் மீது அதிக பற்றும் பாசமும் கொண்ட கடக ராசி அன்பர்களே!

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் :கடகம்

ரிஷபம்: தெளிவான பேச்சும் நிறைந்த செயல்திறனும் கொண்ட ரிஷப ராசி அன்பர்களே !

Read more: 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் : ரிஷபம்

ஆதிபரம்பொருளாகிய இறைவன் தன் சக்தியை பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் என மூன்று அம்சங்களாகப் படைத்தார். பிரம்மதேவர் படைப்புத் தொழிலில் தனக்கு உதவிபுரிய சப்த ரிஷிகளை உருவாக்கினார். அந்த ஏழு ரிஷிகள் மூலம் மனித, அசுர இனங்கள் தோன்றின. அந்த ஏழு ரிஷிகளில் ஆங்கிரஸ முனிவரின் மகன்தான் பிரகஸ்பதி எனும் வியாழ பகவான்.

Read more: ஸ்ரீ துன்முகி வருட குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2016

More Articles ...

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்