வினோதம்
Typography

இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட மேலை நாடுகளில் இளம் வயதிலேயே சிறுமிகள் தாய் ஆகிறார்கள்.

அந்த வகையில் இங்கிலாந்தில் 11 வயதில் ஒரு சிறுமி குழந்தை பெற தயாராக
இருக்கிறார். அதே நேரத்தில் பிறக்க இருக்கும் குழந்தையின் தந்தைக்கு இவளை
விட ஓரிரு வயதே அதிகம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS